ஐஸ்வர்யாவை வெளியேற்றுவார்கள் என நினைத்தோம் : ரித்விகா | Bigg Boss Rithvika

biggboss2tamil We all thought Aishwarya will be evicted: Rithvika ஐஸ்வர்யாவை வெளியேற்றுவார்கள் என்று ...

aisvaryavai veliyerruvarkal ena ninaittom ritvika | bigg boss rithvika aisvaryavai veliyerruvarkal ena ninaittom ritvika bigg boss rithvika