எந்த மாதிரியான வாழ்க்கை துணை(Husband or Wife) உங்களுக்கு வேண்டும்?

உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான வாழ்க்கை துணை வேண்டும் என நினைக்கிறீர்கள்? பார்ப்போம் எத்தனை பேரு அழகா வேணும், அறிவா வேணும் etc.. அப்டினு எதிர் பாக்குறீங்கன்னு..

உங்கள் வாழ்க்கை துணை எப்படி இருக்க வேண்டும்?

உங்கள் வாழ்க்கை துணை எப்படி இருக்க வேண்டும்?

how are you expecting your life partner life partner requirements